facebook

Конкурс за нова песен "New University Talent"

Регламент

karusel-reglament_1050x399_crop_478b24840a

 i ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Конкурсът за нова песен „New University Talent” се организира от Нов български университет и се провежда с медийната подкрепа на bTV Radio Group.

 

 1. Основна цел на конкурса е подкрепа на талантливите млади хора - изпълнители, композитори, текстописци, аранжори, създаващи оригинален музикален продукт.

 

ii. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

 1. Участник в Конкурса може да бъде всеки автор, който сам или в екип е носител на права върху музика, текст, аранжимент, изпълнение или има съгласието на всички останали правоносители.

 

 1. За участие в Конкурса се допускат песни (музикални произведения с текст), чиито автори/изпълнители са на възраст между 15 и 30 години, към датата на подаване на заявката.

 

 1. Текстът на песента трябва да е на български език.

 

 1. Няма ограничения за стил/жанр на композицията.

 

 1. Авторите на музика/текст/аранжимент имат право да участват само с една конкурсна песен.

 

 1. Песните не трябва да са излъчвани в радио и телевизионни програми, да са издавани на аудио и видео носители, да са изпълнявани на концерти или други публични събития. Песните не трябва да са публикувани в интернет, стрийминг канали или разгласявани по какъвто и да било начин, преди подаването им за участие в Конкурса.

 

 1. Песните могат да бъдат представени чрез демоверсия – аудио и видео (може и запис от телефон). Веднъж изпратен за участие в Конкурса, записът не подлежи на подмяна от страна на изпълнител, автор или друг участник в екипа.

 

 1. Задължително условие за участие в Конкурса е всички автори и изпълнители на съответната песен да подадат предварително собственоръчно подписана Декларация за съгласие с регламента на Конкурса „New University Talent“ и съгласие за обработка на лични данни във връзка с реализацията му. С тази Декларация всички участници в продукцията удостоверяват, че са изпълнили условията на този регламент и че дават съгласието си песните да бъдат излъчвани в дигиталните канали на НБУ и в дигиталните и ефирни канали на bTV Radio Group. С Декларацията удостоверяват и съгласието си, че при покана от страна на организаторите ще участват във финалния концерт и се съгласяват, след създаването на професионален запис и Production Video (заснемане и постпродукция), той (готовият записан продукт) да бъде излъчван в комуникационните канали на НБУ (сайт, социални мрежи, студентска медия) и на bTV Radio Group (ефир, сайт, социални мрежи) и други платформи за споделяне на музикални продукти за срок от 5 (пет) години.

 

 1. Участниците под 18 години подават и собственоръчно подписана от родител/настойник Декларация за съгласие с регламента на Конкурса „New University Talent“, както и съгласие за обработка на лични данни във връзка с реализацията му.

 2. Всеки участник трябва да представи информация за музикалния си проект, собствена и на екипа биография и да е съгласен за участие в промо видео/аудио клипове и подкасти, които ще съпътстват маркетинговата и рекламна кампания. Материалите ще бъдат създавани по време на Конкурса.

 3. Заявки за участие се подават на електронен адрес: talent@nbu.bg или през регистрация на сайта на Конкурса: www.talent.nbu.bg. Заедно със заявката се подава и декларация (декларации) по т. 8 (т. 9) от този регламент. След предварителната селекция (съгласно т. 1.2 от следващия раздел), избраните до 15 финалисти, са длъжни да предоставят декларациите в оригинал на адрес: София 1618, ж.к. Овча Купел, ул. „Монтевидео“ № 21, офис на департамент „Музика“, корпус 1, ет.5, офис 504А.

 4. При установяване на нарушения на регламента от страна на участниците или при подаване на декларация с невярно съдържание, заявената песен не се допуска до участие в Конкурса.

 5. Не се заплаща такса за участие в Конкурса.

 

iii. Провеждане,  журиране

 

 1. Етапите на провеждане на Конкурса са пет, както следва:

 

 • Обявяване на Конкурса чрез каналите на НБУ и bTV Radio Group и начало на подаване на заявки за участие.

05 февруари – 31 март 2024 г.

 

 • Рre-selection (предварителна селекция) от професионално жури, съставено от артисти от българската музикална сцена, представители на НБУ и bTV Radio Group.

Преминалите тази селекция до петнадесет песни ще бъдат промотирани за ВОТ на публиката.

01 април – 30 април 2024 г.

 

 • ВОТ на публиката

Селектираните песни ще бъдат представяни и излъчвани в комуникационните канали на НБУ и в ефирните и дигитални канали на bTV Radio Group.

Гласуването ще се извърши през сайта на Конкурса: talent.nbu.bg, като всеки гласуващ ще има възможност да посочи само една песен, която смята за свой фаворит.

01 май – 31 май 2024 г.

 

 • Финалното класиране на първите три песни, които печелят награди, ще бъде направено от журито.

01 юни – 07 юни 2024 г.

 

 • Състезателната част на Конкурса завършва с галаконцерт, на който ще бъдат представени преминалите през предварителната селекция до 15 песни и ще бъдат връчени наградите на победителите. Концертът ще бъде излъчен в дигиталните канали на НБУ и представен в ефир и в платформи на bTV Radio Group.

 

IV. НАГРАДИ

 

 • Голямата награда на професионалното жури и Наградата на публиката – музикален уъркшоп с утвърден български артист; професионален звукозапис на песента и заснемане на Production Video в Радио-телевизионния център на НБУ.

 

 • Втора награда на журито – професионален звукозапис на песента и заснемане на Production Video в Радио-телевизионния център.

 

 • Трета награда на журито – обучителен курс с музикален педагог в НБУ.

 

 • Награда на bTV Radio Group за артистично изпълнение.

Критериите са: майсторско владеене на музикални техники и подходящото им прилагане в изпълнението, стилна визия и отлични комуникационни умения, съчетани в единен професионален подход към представянето.

 

V. ДОПЪЛНЕНИЯ

 

 • При равен брой точки ще бъдат присъдени две награди.

 

 • Датата за финалния концерт ще бъде обявена през месец април 2024 г., а участниците поемат ангажимент към представяне на песните на живо.

 

 • НБУ, в качеството си на организатор на Конкурса „New University Talent“, си запазва правото да създава допълнителни награди, както и да прави промени в регламента при нужда, и да дисквалифицира при явни нарушения на правилата.