facebook

Конкурс за нова песен "New University Talent"

Общи условия

obshti-uslovia_1050x399_crop_478b24840a

 

Информация във връзка с обработването на лични данни на субектите по Конкурса за нова авторска песен „NEW UNIVERSITY TALENT“ на НБУ

 

  • Нов български университет, БУЛСТАТ: 000677803, с адрес на управление: гр. София - 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, уебсайт: https://www.nbu.bg; е администратор на лични данни съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и в качеството си на такъв декларира, че личните данни, които събира, ще бъдат използвани единствено за целите за подготовка, реализация и популяризиране на Конкурса за нова песен „NEW UNIVERSITY TALENT“.
  • Данните, който ще се събират са:

- за кандидати не/навършили 18 години към датата на подаване на заявката: три имена, ЕГН, сценично име/псевдоним, адрес и др. данни за контакт; възраст, образ, глас, и др.;

- за законните представители на кандидати лица ненавършили 18 години към датата на подаване на заявката: три имена, ЕГН, адрес и др. данни за контакт.

  • Обработването на личните данни (имена, идентификационен номер, адрес, възраст, образ, глас, данни за контакт и др.) на кандидатите и законните представители е необходимо за подготовка, реализация и популяризиран на Конкурса за нова песен „NEW UNIVERSITY TALENT“ и ще се извършва на основание доброволно предоставено съгласие чрез предоставянето им на имейла за кандидатстване. След процедурата по подбор на одобрените кандидатите, те или техните законни представители ще трябва да предоставят декларация за съгласие за по нататъшно обработване, която ще получат с обратната връзка.
  • Срокът на обработка е 5 години след приключване на Конкурса.
  • Аудио-видео произведенията (песните) съдържащи лични данни на участниците в Конкурса ще бъдат представяни и излъчвани (публично разпространени) в комуникационните канали на НБУ и в каналите на bTV Radio Group. Видеозапис на концерта може да се публикува във всички канали на НБУ и да бъде представен в ефирни и дигитални канали на bTV Radio Group – медиен партньор на Конкурса.
  • Други получатели на личните данни може да бъдат медийните партньори на НБУ в Конкурса, а именно bTV Radio Group, в т.ч. бТВ Радио и Джаз ФМ, и бТВ Медиа Груп.
  • С Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ може да се запознаете на адрес https://gdpr.nbu.bg/.
  • Връзка с Длъжностното лице по защита на данните в НБУ се осъществява по имейл: dpo@nbu.bg.